P.A.T.

Personality Assessment Test

Nezbytné údaje
Přečtete si laskavě titulní stránku a příslušně ji vyplňte. Zaznamenejte do k tomu daného pole svou e-mail adresu.

Přeji si následující vyhodnocení:
Pre-Selection (PS) :
Ohodnocení kandidáta vzhledem k postavení (PKW) :

Příjmení :
Jméno:
Datum narození:

Vy, potažmo pouze odběratel obdrží zašifrovaný soubor vyhodnocení osobnostního testu ve formátu PDF. Vyhodnocení bude dodáno osobně/důvěrně prostřednictvím bezpečného mailového serveru. Pokud necháte vyhodnocení osobnostního testu zhotovit odběratelem, obdržíte vyhodnocení od něj, můžete si ho však kdykoliv vyžádat i od nás.

Ulice:
Poštovní směrovací číslo:
Místo:

Aktuŕlni pozice

zaměstnanec
školitel
bez zodpovědnosti za pracovníky
dělník
trainer
 
žák
student
samostatný
ostatní
Zamęstnancu s odpovédnosti

počet
úředník

P.A.T. je třeba vyhodnotit pro následující postavení (Prosím o stručný popis úkolu a/nebo profil požadavků):

Objednavatel

Příjmení objednavatele :
Jméno objednavatele :
Titul objednavatele:
Podnik:
Telefon objednavatele (DW) :
Fax objednavatele :
Ulice objednavatele :
Poštovní směrovací číslo objednavatele :
Místo objednavatele :

Souhlas

Tímto stvrzuji, že jsem dotazník vyplnil/-a samostatně a bez donucení. Dále jsem srozuměn/-a s tím, že toto vyhodnocení osobnostního testu bude doručeno výše uvedenému odběrateli. Své rozhodnutí mohu kdykoliv odvolat a požadovat výmaz mých údajů. Četl/-a jsem informace ohledně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Místo souhlasu:
Datum souhlasu:
e-mail adresa souhlasu:

 


Impressum | Datenschutzerklärung