P.A.T.

Personlig Assessment Test


Jeg skal testes som:
Stillingssøker :
Ikke stillingssøker :

Efternavn :
Fornavn :
Alder :

Du eller kun ordregiveren modtager en krypteret PDF-fil med analysen af personlighedstesten. Den leveres personligt/fortroligt via en sikker mailserver. Skulle du oprette en personlighedstest for en ordregiver, kan du modtage en evaluering fra ordregiveren, men du kan også til enhver tid anmode om den fra os.

Postadresse :
Postnum
Sted :

Lederstilling
Selgerstilling
Hjemme-værende
Medarbeider
Trener
 
Offentlig ansatt
Student
Selvstendig
Annet
Lederstilling med personalansvar

Antall underordnede:
Arbeidsløs

Beskriv den aktuelle stilling og/eller giv anden information af betydning:

Virksomheden

Virksomheden Efternavn :
Virksomheden Fornavn :
Virksomheden Tittel :
Firma:
Virksomheden Telefon :
Virksomheden Fax:
Virksomheden Postadresse :
Virksomheden Postnummer :
Virksomheden Sted :
Jeg bekræfter herved, at jeg har udfyldt spørgeskemaet selvstændigt og uden tvang. Endvidere er jeg indforstået i, at denne personlighedstest er leveret til ovennævnte ordregiver. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde min beslutning og anmode om sletning af mine data. Jeg har læst oplysningerne om GDPR.

bekrefter Sted :
bekrefter Dato :
bekrefter eMail :

 


Impressum | Datenschutzerklärung