P.A.T.

Praktiskorientert Assessment Test

Viktige informasjoner
Du eller bare oppdragsgiveren mottar en kryptert PDF-fil fra P.A.T.-analysen. Den leveres personlig / konfidensielt via en sikker e-postserver. Dersom du utfører P.A.T. via en oppdragsgiver, vil du motta evalueringen fra oppdragsgiveren, men du kan også be om å få den fra oss når som helst.

Jeg skal testes som:
Stillingssøker :
Ikke stillingssøker :

Etternavn :
Fornavn :
Alder :
Postadresse :
Postnr:
Sted :

Nåværende ansettelsesforhold

Lederstilling
Selgerstilling
Hjemme-værende
Medarbeider
Trener
 
Offentlig ansatt
Student
Selvstendig
Annet
Lederstilling med personalansvar

Antall underordnede
Arbeidsløs

PAT skal benytttes til følgende vurdering:

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver Efternavn :
Oppdragsgiver Fornavn :
Oppdragsgiver Tittel :
Firma :
Telefon:
Fax:
Postadresse :
Postnummer :
Sted :
Jeg bekrefter hermed at jeg har utfylt dette spørreskjemaet selvstendig og av egen fri vilje. Videre er jeg enig i at denne P.A.T. overleveres til ovennevnte oppdragsgiver. Jeg kan tilbakekalle beslutningen min når som helst og be om sletting av opplysningene mine. Jeg har lest informasjonen om Personvernforordningen (GDPR).

Sted:
Dato:
Min eMail

 


Impressum | Datenschutzerklärung