P.A.T.

TEST OCENY OSOBOWOŚCI - Personality Assessment Test

Wymagane dane
Prosimy o przeczytanie strony tytułowej i stosowne wypełnienie jej. Prosimy o podanie w odpowiednim polu Państwa adresu e-mail.

Proszę o następującą ocenę
Pre-selekcja (PS):
Docenienie kandydatów stosownie do zajmowanej pozy

Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:

Państwo, wzgl. jedynie zleceniodawca, otrzyma kodowany plik w formacie PDF z analizy P.A.T. Zostanie on doręczony jako osobisty / poufny za pośrednictwem bezpiecznego serwera poczty elektronicznej. Jeżeli zlecą Państwo sporządzenie P.A.T. poprzez zleceniodawcę, otrzymają Państwo analizę od niego, jednak mogą się Państwo również w dowolnym czasie zwrócić o nią do nas.

Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

OBENCE STANOWISKO

Pracownik
Osoba kształcąca się
Bez odpowiedzialności dotyczącej wspó
Robotnik
Szkoleniowiec
 
Uczeń
Student
Samodzielny pracownik
Pozostałe
Z osób odpowiedzialnych

Liczba:
Urzędnik

P.A.T. należy zanalizować dla następującej pozycji (prosimy o krótki opis zadania i/lub profilu wymagania):

Zleceniodawca:

Nazwisko/nazwa zleceniodawcy:
Imię zleceniodawcy:
Tytuł zleceniodawcy:
Przedsiębiorstwo:
Telefon zleceniodawcy (DW):
Faks zleceniodawcy:
Ulica zleceniodawcy:
Kod pocztowy zleceniodawcy:
Miejscowość zleceniodawcy:

Zgoda

Niniejszym zapewniam, że wypełniłem niniejszą ankietę samodzielnie i dobrowolnie. Ponadto wyrażam zgodę na to, aby ten P.A.T. został doręczony do wyżej wymienionego zleceniodawcy. Mogę w dowolnym czasie odwołać swoją decyzję i zażądać usunięcia moich danych. Zapoznałem się z informacjami odnośnie RODO.

Miejsce wyrażenia zgody:
Data wyrażenia zgody:
Adres e-mail dla wyrażenia zgody:

 


Impressum | Datenschutzerklärung