P.A.T.

Personlig Assessment Test


Besvaras av dig som vill bli testad
Arbetssökande:
Inte arbetssökande:

Förnamn :
Efternamn :
Ålder :

Du har alternativet att enbart uppdragsgivaren får en kodad pdf-fil med utvärderingen av personlighetsformuläret. Det skickas personligen/konfidentiellt från en säker e-postserver. Skulle du låta skapa ett personlighetsformulär via en uppdragsgivare får du utvärderingen av henne eller honom, men du kan när som helst beställa det även från oss.

Adress :
Postnummer:
Ort:

Nuvarande arbete

Ledande befattning
Säljare
Hemma
Anställd
Tränare
 
Tjänsteman
Studerande
Självständig
Annat
Ledande befattning med personalansvar

Antal underordnede
Arbetsledig

Beskriv den aktuella befattningen och/eller ge annan information av betydelse:

Uppdragsgivar

Efternamn:
Förnamn :
Tttel :
Firma :
Telefon :
Fax:
Adress :
Postnummer :
Ort:
Härmed försäkrar jag, att jag har fyllts i det här frågeformuläret själv och utan tvång. Dessutom godkänner jag att det här personlighetsformuläret får lämnas till den ovan angivna uppdragsgivaren. Jag kan när som helst återkalla mitt beslut och begära att mina data raderas. Jag har läst informationen om DSGVO (tysk dataskyddslag).

Bekrefter Sted :
Bekrefter Dato :
Bekrefter eMail :

 


Impressum | Datenschutzerklärung